Vuovda

KESÄJUTUT │ SUMMER NOTES

Vuovda.

Vuovda.

Metsässä kulkiessa törmää silloin tällöin uuttuihin, vesilintujen pesiin, jotka meillä löytyvät kosteikon laidalta, joka muinoin on ollut vesialuetta. Hämmästyttävän hyvin säilyneet kaiverrukset ikivanhoissa männyissä kutsuvat kulkijan osaksi menneiden aikojen tarinaa.

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia kertoo uutuista seuraavaa:  

Saamelaiset ovat vanhastaan keränneet alkukesäisen ruoan lisäksi vesilintujen munia. Linnuille on tehty sopivia pesäkoloja joko valmiiksi onttoihin puihin muokkaamalla niitä sopivan kokoisiksi tai tekemällä pesäpönttöjä, uuttuja, esim. ontoksi lahonneesta kelohongasta. Kelosta on hakattu sopivan kokoinen pölkky, ja siihen on tehty suuaukko ja katto. Pöntöt on asetettu vesistöjen lähelle suuaukko vedelle päin niin, ettei naapuriuuttu ole ollut näköetäisyydellä. Niihin ovat pesineet etenkin telkät, isokoskelot ja uivelot. Munia on kerätty vähitellen ja yhdestä uutusta niitä on voitu saada jopa toistakymmentä. Pohjoissaamessa uutun nimenä on vuovda. Sana tunnetaan myös muissa saamelaiskielissä (esim. eteläsaamenvoevte ja koltansaamenvuvdd), ja se voi tarkoittaa myös koloa tai puun onkaloa.

Lähde:  http://senc.hum.helsinki.fi/wiki/Vuovda_(uuttu)


The Saami traditionally collected waterbird s eggs to supplement their food supplies in early summer. Suitable holes for the birds to nest in were made in hollow trees, or bird boxes were made, for example from the wood of hollow dead pine trees (snags). The suitably sized log was cut from a snag, an entrance hole was made in it and a roof put over it. The bird box was placed on the shore with the entrance hole facing the water in such a way that there was no other bird box with seeing distance. They were mainly used for nesting by goldeneyes, goosanders and smews. The eggs were collected gradually, and one bird box might yield ten or more eggs. The North Saami word for such a bird box is vuovda. There are corresponding forms in other Saami languages (e.g. South Saamivoevte and Skolt Saamivuvdd), where they may also mean a hole or cavity in a tree.

Source:  http://senc.hum.helsinki.fi/wiki/Vuovda_(uuttu)#tab=English