Luonto laulaa │ Nature in performance

Vielä pakastaa öisin, mutta kevätaurinko lämmittää jo kangasta niin, että polut alkavat olla lumesta paljaat. Tänään minulla oli matkassani laulaja, joka halusi kokeilla, miten luonto voisi tukea häntä tulevassa esiintymisessä.


The nights are still cold but the sun is starting to warm the land during the day. Hardly no snow is left in the forest and the lakes already sing for spring. Today’s topic in the woods was performance. I had a visitor with me who was getting ready for a singing a solo and wanted to see if nature could help her in her task.

Auki ilman että voima karkaa vastarannalle. Opening without giving up power.

Auki ilman että voima karkaa vastarannalle. Opening without giving up power.

Mitä teimme:

Aloitimme kuuntelulla ja hengittelyllä, löysimme lämmön ja resonanssin kehosta ja jatkoimme sitten keskivartalon tuntemusten vahvistamiseen ja resonanssin löytämiseen luonnon avulla. Metsä soi ja rannat kaikuivat. Lopulta sydän lauloi ja luonto vastasi.

Mukana tänään: hyräilyt, hengittelyt, kutsut, voimavenyttely, improvisaatio


Here’s what we did:

We started from listening, then went from breathing and feeling through chest and body resonance into strengthening the core and finding resonance in nature. And at the end sang our heart song. Lovely day.

Our tools today: hummings, breathings, callings, pandiculation, improvisation

kevat_manty.jpg

Muutamia ajatuksia esiintymisestä

Anna itsellesi aikaa ja tilaa huomioida jännitykset kehossasi. Tutki ja tunnusta mutta älä koeta muuttaa mitään. Tunnustele ja tunnista myös tunnetilasi – meillä on usein useampi kuin yksi tunne vallalla yhtaikaa, esimerkiksi ”jännittää, pulssi koholla, hieman innostuttaa, oikeastaan aika iloinen olo”.

Lähde liikkeelle rauhalliseen tahtiin juuri siitä olotilasta, mikä sinulla sillä hetkellä on. Minä kutsun tätä vaihetta skannaukseksi. Kokemukseni mukaan saamme nopeimmin ja tehokkaimmin voimavaramme käyttöömme, kun lähdemme liikkeelle todellisesta olotilastamme emmekä sieltä, missä toivoisimme olevamme. Esityksen energia kumpuaa innostuksesta aiheeseen, valmistautumisesta, varmuudesta ja ennen kaikkea siitä intohimosta, joka sinulla on jakaa aiheesi yleisön kanssa. Esitys lähtee sinusta.

Epävarmuus ja pelko ovat tavallisia tuntemuksiamme. Jos tartumme näihin tuntemuksiin ja koetamme tukahduttaa niitä, voimistuu tunnesekamelska entisestään. Jos taas annamme ajatusten elää omaa elämäänsä, vaimentuvat ne hiljalleen, mieli ikään kuin korjaa itse itsensä. Usein kun pääsemme yleisön eteen ja aloitamme, epävarmuus ja pelko sulavat ja toiminta tulee tilalle.

Luottamus itseemme on meillä sisäsyntyisenä. Se ei ole jotain, minkä hankimme ulkopuolelta tai jota täytyisi kehittää. Kun luottamus tuntuu olevan hukassa, ovat syynä usein tiellä olevat ajatukset ja tuntemukset. Kun maltamme olla tarttumatta näihin tuntemuksiin ja ajatuksemme rauhoittuvat, löydämme yhteyden sisäisiin voimavaroihimme. Vaikka tuo yhteys tuntuisi olevan häilyvä, se on silti olemassa. Meillä jokaisella on sisäänrakennettu kapasiteetti tehdä parhaamme ja onnistua.

Lähde: Luonnon aika - Rentouttavia hetkiä luonnossa (Sanni Orasmaa ja Metsäkustannus 2o18)


Few thoughts on getting into performance

Give yourself time and space to feel the tensions in your body. Explore and acknowledge them but don't try to change anything. Feel your emotional state - we often have more than one feeling of dominance at the same time, for example, "excitement, pulse elevated, slightly enthusiastic, really quite happy".

Get moving at a peaceful pace from the state you’re in at the moment. I call this phase scanning. To my experience, we get the fastest and most efficient use of our resources when we sing from our true state of being and not from where we would like to be. The energy of the performance comes from the enthusiasm for the subject, the preparation, the certainty and above all the passion you have to share your art with your audience. The performance starts with you.

Uncertainty and fear are our usual feelings. If we grasp these feelings and try to suppress them, the emotions will become even stronger. If, on the other hand, we allow our thoughts to live their own lives, they will quickly quiet down, the mind will repair itself. Often, when we get in front of the public and start, the uncertainty and fear will melt into the action.

Trust in ourselves is innate to us. It is not something we acquire from the outside or that should be developed. When confidence seems to be lost, the reason is often that the thoughts and feelings are on the way. When we move away from these feelings and let our thoughts calm down, we find a connection to our inner resources. Even if that connection seems to be bleak, it still exists. We all have built-in capacity to do our best and succeed.

Puron äärellä ääni tuntui kumpuvan kuin vuosisatojen takaa. By the brook the voice felt like it was coming from generations behind. Like we were not the first ones to sing here.

Puron äärellä ääni tuntui kumpuvan kuin vuosisatojen takaa. By the brook the voice felt like it was coming from generations behind. Like we were not the first ones to sing here.